studio,

Menys és més...

Fem les coses fàcils i senzilles per tothom. Una manera de treballar molt més àgil, còmoda i segura.

Confiem en la simplicitat...

Fàcil, senzill, pràctic, efectiu...

Despertar emocions en una persona per un producte, no pel que fa sinó pel que és.

_____

L'experiència d'usuari és fundamental en tots els aspectes del disseny. Gràfic, industrial i multimèdia.

disseny

gràfic_

Naming (creation of the name) . Brand design (Logo) . Corporate image  . Style books

Corporative stationery design . Catalogue design . Editorial design . Promotional flyers design . Promotional posters . Totem design . Roll ups design . Graphic communication

Banners . Advertisement . Corporative filmmaking

Briefing

Definició del projecte

Revisió

Modificacions per aprovació

Entrega final

Originals del projecte en diferents formats segons necessitats

Esbossos

Presentació de propostes

Presentació

Definició i aprovació

disseny multimèdia_

Web design (corporative, product, online shops, promotions, advertisement, landing pages) . APP design (Smartphones and Tablets, iOS and Android) . Android TV design and development . MockUps design . Interface design . Interactive banners design . Interactive advertising . Augmented reality . Usability and UX User experience

Briefing

Definició del projecte

Esbossos

Presentació de propostes

MockUps

Presentació

Definició i aprovació

Brainstorming

Idees i conceptualització

Revisió

Modificacions per aprovació

Entrega final

Projecte funcionant a les plataformes corresponents

disseny

industrial_

Market and competence study  . 3d Sketches . Render  . Jewellry design and accessories . Shoe design and accessories . Industry machinery design . Transport design . Watch design . Interior design . Illumination design . Fair stand design

Packaging design . Consumer electronic products design . Exterior and interior furniture design . Bathroom furniture design . Etc,

 

Estudi de mercat

Competència / Productes similars

Brainstorming

Idees i conceptualització

Maquetes d'estudi digitals

Per evaluació de funcionament

Entrega final

Originals planimetria per a

fabricació

Briefing

Definició del projecte

Esbossos 3D

Presentació de propostes

MockUps

Prototip

Per proves i correcció final